Kreiranje i administriranje MySQL baze podataka

Kreiranje MySQL baze podataka

Kreirati MySQL bazu podataka u cPanelu zaista je jednostavno i svodi se na nekoliko kratkih koraka. Nakon logiranja u cPanel hosting paketa klikom na ikonicu “MySQL Database Wizard” pokreće se “čarobnjak” putem kojeg se kreira MySQL baza podataka, MySQL korisnik koji će imati ovlasti koje mu odredite kod pristupa baš toj bazi podataka, te sama lozinka za pristup toj MySQL bazi podataka.

 

Na prvom koraku nakon klika na “MySQL Database Wizard”, prvo što treba napraviti je odabrati naziv nove baze podataka (prefiks naziva nove baze podataka je username cPanel accounta). Po upisu naziva, kliknite na “Next Step”.

 

Sljedeći korak je kreiranje MySQL korisnika koji će imati pristup novokreiranoj bazi podataka:

Upišite naziv korisnika (obratite pozornost da je prefiks korisničkog imena korisnika također username cPanel accounta). Koristite Password generator za kreiranje što kompliciranije lozinke koju naravno zapišite jer ćete je trebati konfigurirati u PHP skriptama koje će pristupati MySQL bazi koristeći tog MySQL korisnika. Kada ste sve podesili kliknite na “Create User”.

 

Dolazimo na četvrti korak u kojem definirate privilegije koje korisnik ima prema novoj MySQL bazi podataka:

Klikom na “Next Step” postupak je završen. Kreirana je nova MySQL baza podataka i MySQL korisnik koji ima pune ovlasti pristupanja istoj.

 

Kliknite “Return Home” za povratak na početnu stranicu cPanela. Ako želite administrirati novu MySQL bazu podataka koristeći PhpMyAdmin, na početnoj stranici ga odaberite:

 

 

i otvorit će Vam se sučelje PhpMyAdmina. S lijeve strane se nalazi popis svih baza podataka koje imate na svom hosting paketu i odabirom željene baze možete je administrirati.

PhpMyAdmin je alat koji se koristi za upravljanje i administraciju MySQL-a putem web preglednika i možete izvršiti zaista mnoge operacije nad bazom podataka, upravljati tablicama, poljima, indeksima, izvršavati SQL upite nad bazom itd… Potrudit ćemo se u nekom sljedećem blog tekstu napisati više i na tu temu.

 

 

Koristimo kolačiće (Browser cookies). Nastavkom pregleda ove stranice slažete se sa korištenjem kolačića.

Politika privatnosti