Izjava o privatnosti

Izjava o privatnosti

Ova Izjava o privatnosti odnosi se na povjerljivost osobnih podataka koji su prikupljeni u procesu registracije Korisnika usluga Totohost-a odnosno u procesu registracije Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i akcijama Internet stranice Totohost.hr.

TOTOHOST d.o.o. kao pružatelj usluga webhostinga i registracije domena pridržava se važećih propisa sa ciljem zaštite privatnosti svojih Kupaca odnosno Korisnika, a posebice Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka EU. Ovim dokumentom opisano je kako voditelj obrade TOTOHOST d.o.o. Korčula, Cvjetno naselje 44 (u daljnjem tekstu TOTOHOST) obrađuje osobne podatke.

Upućuju se korisnici naših usluga (u daljnjem tekstu Korisnici) da pročitaju sve navedeno na ovoj stranici kako bi lakše razumjeli koje podatke TOTOHOST d.o.o. prikuplja i obrađuje, u koju svrhu, temeljem koje pravne osnove, s kime ih i zašto dijeli, koje zaštitne mjere provodi, te koja su vaša prava vezano za pristup osobnim podacima, ispravak, brisanje te vaše pravo na prigovor.

Svaki Korisnik koji ima bilo kakva pitanja u vezi osobnih podataka može poslati e-mail poruku na adresu voditelj@totohost.hr.

Koju vrstu osobnih podataka prikuplja i obrađuje TOTOHOST putem Internet stranice TOTOHOST.hr?  

Prilikom registracije osobe za Korisnika TOTOHOST Internet stranice, TOTOHOST d.o.o. će od budućeg Korisnika zatražiti pružanje određenih informacija o sebi (osobnih podataka) kao što su ime i prezime, adresa (uključujući poštanski broj), e-mail adresa, telefonski broj, OIB (opcionalno) korisničko ime i lozinka.

Davanje osobnih podataka je odluka Korisnika. Ako Korisnik ne pruži tražene obavezne informacije za određenu aktivnost koja ih zahtijeva, neće mu biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost, jer bez tih podataka aktivnost neće biti tehnički provediva.

Osim ovih podataka automatski prikupljamo podatke s vašeg računala, što može uključivati IP adresu, a postoje i situacije u kojima automatski prikupljamo druge vrste podataka kao što su datum i vrijeme pristupa na Internet stranicu TOTOHOST, informacije o hardveru, softveru ili internetskom pretraživaču koji koristite kao i o operativnom sustavu vašeg računala te verziji aplikacije i vašim jezičnim postavkama.

Također možemo prikupljati informacije o klikovima i TOTOHOST stranicama koje su vam prikazane. TOTOHOST preporuča Kupcima da brinu o svojoj ulaznoj lozinki za korisnički račun Internet stranice TOTOHOST. Preporučamo prilikom odabira kombinacije znakova za lozinku svakako kombinirati velika i mala slova te brojeve, te da svakako upotrijebite lozinku od barem šest znakova. Lozinku preporučamo periodično promijeniti (barem jednom na godišnjem nivou).

U koju svrhu TOTOHOST prikuplja i obrađuje osobne podatke?  

TOTOHOST prikuplja i obrađuje osobne podatke Korisnika u svrhu provođenja sigurne provjere autentičnosti Korisnika koji pristupaju Internet stranici TOTOHOST, realizacije kupnje usluga, komunikacije s Korisnikom, eventualnih pravnih postupaka vezanih uz realizaciju usluge, te dijelom primjenjujemo i automatizirane procese za obradu kako bismo stalno unaprjeđivali svoje procese u interesu Korisnika, kako bi ponuda za Korisnika bili individualnija te kako bi svoju ponudu usluga što više prilagodili navikama i potrebama Korisnika.

TOTOHOST prikuplja i obrađuje osobne podatke Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i akcijama u svrhu slanja obavijesti, poziva na sudjelovanje u nagradnim natječajima putem e-maila, društvenih mreža ili drugih komunikacijskih kanala na koje ste se prethodno prijavili, eventualnih pravnih postupaka vezanih uz realizaciju ugovora, radi stvaranja korisničkog profila s ciljem individualnog primanja obavijesti, istraživanja tržišta te poboljšanja efikasnosti i kvalitete naših usluga.

Ne prikupljamo podatke o djeci. Uvjerimo li se kako su takvi podaci preneseni nama bez pristanka roditelja ili skrbnika djece mlađe od 16 godina, uklonit ćemo ih bez odgađanja. Maloljetnici mlađi od 16 godina ne smiju koristiti TOTOHOST Internetsku stranicu. Niti jedan dio Internetske stranice TOTOHOST nije dizajniran na način da privuče bilo koga tko je mlađi od 16 godina.

Koja je pravna osnova obrade osobnih podataka?  

Korisnik unosom svojih osobnih podataka te potvrdom (klikom) o prihvaćanju Općih uvjeta poslovanja i ove Izjave o privatnosti sklapa ugovorni odnos koji je temelj za kupnju proizvoda i usluga po izboru kupca na Internet stranici TOTOHOST, a koji je sadržan u Uvjetima korištenja te je stoga obrada tih osobnih podataka zakonita jer se poduzimaju radnje na zahtjev Korisnika radi realizacije kupnje proizvoda i usluga po narudžbi Korisnika

S kojim primateljima TOTOHOST dijeli osobne podatke?  

TOTOHOST neće dijeliti osobne podatke Korisnika s drugim stranama osim u slučajevima navedenim u slijedećoj točki i u situaciji kada to pozitivni propisi zahtijevaju.

TOTOHOST će kada to zahtijeva realizacija ugovora za kupnju proizvoda/usluga po narudžbi Korisnika ili kada to zahtijeva važeći pozitivni propis RH podijeliti osobne podatke Kupca s:

1. Corvus Info d.o.o. Zagreb, Buzinski prilaz 10 OIB 43069653701 koji je pružatelju usluge on-line autorizacije u svrhu procesiranja transakcija koje je inicirao korisnik usluge TOTOHOST prilikom kupnje robe ili usluge na Internet stranici totohost.hr U ovom slučaju dijele se osobni podaci: ime, prezime, e-mail adresa, broj mobitela, adresa, poštanski broj, grad , država. Obrada može trajati najdulje 13 mjeseci od dana provođenja pojedine transakcija odnosno dana terećenja.

2. Pružatelju usluge informacijskog posredništva za elektroničke račune, jer TOTOHOST je temeljem Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi obveznik izdavanja e-računa. U tu svrhu sklopilo je ugovor s ovlaštenim pružateljem usluge – informacijskim posrednikom preko kojeg se odvija razmjena podataka između izdavatelja i primatelja e-računa pravne osobe, kojom prilikom se obrađuju svi računi koje TOTOHOST izdaje pravnim osobama i kojom će prilikom na javno dostupne kontakte biti kontaktiran kupac pravna osoba, od strane ovlaštenog Pružatelja usluga informacijskog posredništva, koji će zatražiti kontakt pravne osobe, službenu mail adresu, u svrhu dostave elektroničkih računa. Ukoliko je ta službena adresa koncipirana na način da sadrži osobno ime, pravna osoba će procijeniti hoće li ili ne dati taj kontakt.

Obrada osobnih podataka u procesu plaćanja kreditnim i debitnim karticama

TOTOHOST u trenutku plaćanja na Internet stranici TOTOHOST, kao uvjet plaćanja proizvoda i usluga kreditnim ili debitnim karticama traži privolu Korisnika za aktivaciju procesa plaćanja putem trgovačkog društva Corvus INFO d.o.o. Zagreb, Buzinski prilaz 10. , pružatelja usluge procesiranja i naplate (kreditnih ili debitnih ) kartica, ugovornog partnera TOTOHOST i Izvršitelja obrade osobnih podataka. U tu svrhu osobni podaci Korisnika (ime i prezime Korisnika, adresa Korisnika, podaci s kartice Korisnika) su privremeno pohranjeni kod Corvus INFO d.o.o. Zagreb, Buzinski prilaz 10, koji te podatke pohranjuje u skladu s PCI DSS certifikacijom, najvišim stupnjem zaštite i čuvanja povjerljivih podataka. Korisnik aktivira proces procesiranja i naplate kartica potvrdom (klikom) na link „plati“.

TOTOHOST ni u jednom trenutku ne raspolaže, ne prikuplja niti obrađuje osobne podatke unesene u svrhu procesiranja i naplate kartica. Upućuju se Korisnici da se informiraju o obradi osobnih podataka od strane Corvus INFO d.o.o. na Internet stranici na kojoj se odvija proces plaćanja.

Opcija „Kupi odmah“ je opcija u kojoj Kupac daje posebnu privolu „klikom“ na posebno označeno polje „Zapamti moje podatke“ čime pristaje na aktiviranje ove opcije koja mu omogućava da ne unosi prilikom svake kupnje svoje podatke već to uz njegovu privolu radi sustav Corvus INFO d.o.o. Kupac u svakom trenutku ima mogućnost obrisati pohranjene podatke u ovoj opciji „Kupi odmah“ micanjem oznake s opcije „Želim koristiti moju spremljenu karticu za brzu kupnju“ na „Moj profil“, nakon čega će spremljeni podaci biti izbrisani od strane Corvus INFO d.o.o. te će Kupac prilikom sljedeće kupnje ponovno unositi podatke samostalno.

TOTOHOST obavještava Korisnika vezano uz gornju privolu na „Kupi odmah“ da Corvus INFO d.o.o. ne pohranjuje sigurnosni kod (CVV) s (debitne, kreditne) kartice Korisnika. CVV je troznamenkasti ili četveroznamenkasti broj koji Korisnik zasebno upisuje prilikom procesa plaćanja karticom. Taj broj će Korisnik i dalje sam unositi kao dodatnu sigurnosnu provjeru. TOTOHOST d.o.o. stoga upozorava Korisnika da brine o podacima navedenim na kartici kako ti podaci ne bi bili dostupni trećim osobama te kako ne bi bili zlouporabljeni.

Razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni  

TOTOHOST pohranjuje osobne podatke registriranih Korisnika  Internet stranice TOTOHOST na razdoblje dok se ostvaruje svrha obrade, a to je razdoblje do trenutka do kada je aktivna registracija i korištenje zakupljenih usluga, te šest mjeseci nakon prestanka registracije Korisnika u kojem razdoblju će biti riješene eventualne reklamacije iz prethodnog razdoblja. TOTOHOST pohranjuje osobne podatke registriranih Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i akcijama na razdoblje dok se ostvaruje svrha obrade a to je razdoblje do trenutka do kada je aktivna registracija.

Pristup i ispravak osobnim podacima  

Korisnik u svakom trenutku ima mogućnost pristupa svojim osobnim podacima po registraciji na stranici (https://moj.totohost.hr) te pristupom na „Moj profil“ gdje Korisnik može revidirati svoje osobne podatke koje je podijelio s TOTOHOST. Korisnik može zatražiti i dobiti od TOTOHOST cjelovitu informaciju o osobnim podacima koji su pohranjeni, kao i ispravak istih slanjem e-mail poruke na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka: voditelj@totohost.hr.

Brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav)  

Korisnik ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav). Kupac to može učiniti zahtjevom na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka voditelj@totohost.hr i podaci će biti izbrisani bez odgađanja. Korisnik ima mogućnost podnošenja zahtjeva za brisanje u svakoj obavijesti koju primi od TOTOHOST putem maila odnosno može poslati e-mail poruku na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka voditelj@totohost.hr u kojoj navodi da se njegovi osobni podaci izbrišu.

Pravo na prigovor  

Ako unatoč svim poduzetim mjerama za zaštitu osobnih podataka smatrate da imate osnove za prigovor, javite se na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka voditelj@totohost.hr Naravno imate pravo na prijavu nadzornom tijelu Agencija za zaštitu osobnih podataka.

Sigurnosne mjere zaštite osobnih podataka  

Prikupljeni podaci su u elektroničkom obliku i zaštićeni SSL certifikatom koji enkriptira podatke i tako osigurava da se komunikacija između računala Korisnika i TOTOHOST odvija sigurnim protokolom.  Zaštitu podataka TOTOHOST uzima ozbiljno i poduzima razne mjere opreza kako bi osobni podaci bili zaštićeni. Nažalost, niti jedan prijenos podataka preko Interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Kao posljedica toga, iako TOTOHOST provodi razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na ili s Internet stranice TOTOHOST te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi. TOTOHOST se može odlučiti na pohranu osobnih podataka kod pružatelja usluga unutar EU a samo izvanredno izvan EU. To će učiniti samo ako za tu zemlju postoji odluka Europske komisije o primjerenosti i ako je ugovoreno jamstvo te pridržavanje obvezujućih propisa o zaštiti osobnih podataka.

Izmjena Izjave o privatnosti  

Ovu Izjavu o privatnosti, TOTOHOST može izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta Izjave o privatnosti na TOTOHOST Internet stranici. Zato TOTOHOST poziva Korisnike da povremeno pregledaju ovu Izjavu o privatnosti na kojoj će biti označene nove izmjene, ako ih je u prethodnom periodu bilo. Ukoliko se Korisnik ne slaže s ovom Izjavom o privatnosti, upućujemo Korisnika da napusti te ne pristupa i ne koristi Internetsku stranicu totohost.hr. Izmjena izjave o privatnosti stupa na snagu odmah nakon objave na Internetskoj stranici totohost.hr. Nastavak uporabe Internetske stranice TOTOHOST od strane Korisnika nakon stupanja na snagu izmjena, podrazumijeva da Korisnik potvrđuje i prihvaća izmijenjenu Izjavu o privatnosti.

Pravila o postupanju s „kolačićima“  

Kolačići i druge tehnologije za praćenje mogu se koristiti na TOTOHOST Internet stranici na razne načine npr. kako bi Internet stranica TOTOHOST funkcionirala, za analizu prometa ili u marketinške svrhe.
Kolačić (eng. Cookie) je podatak male veličine koji web stranica pohranjuje u računalo ili mobilni uređaj posjetitelja. Kolačić dozvoljava web stranici da „zapamti“ akcije posjetitelja iz prethodnih posjeta. Većina preglednika dozvoljava upotrebu kolačića, ali korisnik ih u svakom trenutku može obrisati  ili u pregledniku postaviti zabranu pohrane istih. Najčešći razlozi korištenja kolačića su: identifikacija posjetitelja, pamćenje specifičnih preferencija korisnika, pomoć pri unosu informacija koje su već unesene prilikom prethodnih posjeta, skupljanje podataka za analize te promotivne kampanje.
Kolačići se mogu klasificirati kao:

Privremeni kolačići (Session cookies)  – pohranjuju se na računalu , te se automatski brišu nakon zatvaranja web-preglednika. Omogućuju internetskoj stranici da dobije privremene podatke, poput komentara ili stanja košarice za kupnju.

Trajni kolačići (Persistent cookies) –  Ostaju u vašem web pregledniku i nakon zatvaranja i obično imaju rok isteka. totohost.hr koristi trajne kolačiće kako bi olakšali pristup registriranim korisnicima. Pohranjuju podatke kao što su korisničko ime i lozinka, što omogućuje da koristite funkcionalnost „zapamti me“ prilikom prijavljivanja, tako da ne morate upisivati korisničko ime i lozinku svaki puta kada posjećujete totohost.hr.

Kolačić od prve strane – oni dolaze s web stranice koju ste posjetili, a mogu biti privremeni ili stalni. Omogućavaju web stranicama da spreme podatke koji se koriste  kada korisnik ponovno posjeti web stranicu. Kolačići od treće strane – postoji nekoliko vanjskih servisa koji korisniku spremaju limitirane kolačiće (Facebook, Instagram, Google Analytics i AdWords).
Ovi kolačići nisu postavljeni od strane totohost.hr, te najčešće služe kao pomoć  pri tumačenju ponašanja korisnika i marketinške svrhe.
Koje su Vam opcije dostupne?
U postavkama pretraživača kao što su Internet Explorer, Safari, Firefox ili Chrome možete odrediti koje kolačiće želite prihvatiti a koje čete odbiti. Mjesto na kojem možete pronaći postavke ovisi o vrsti Vašeg pretraživača. Putem opcije „pomoć“ u Vašem pretraživaču pronađite postavke koje trebate.
Ukoliko odaberete opciju da ne želite prihvatiti određene kolačiće, možda nećete moći koristiti određene funkcije na TOTOHOST Internet stranici.

TOTOHOST d.o.o.
Tino Andrijić, direktor

Koristimo kolačiće (Browser cookies). Nastavkom pregleda ove stranice slažete se sa korištenjem kolačića.

Politika privatnosti