Uvjeti korištenja

UVJETI KORIŠTENJA NAŠIH USLUGA
TOTOHOST d.o.o.

(Ugovor o pružanju web hosting usluga)

Uvodne odredbe

Ovim Uvjetima korištenja naših usluga tvrtke TOTOHOST d.o.o. (u daljnjem tekstu: Uvjeti korištenja), definiraju se odnosi između TOTOHOST d.o.o., Cvjetno naselje 44, KORČULA, koje je upisano sudski registar Trgovačkog suda u Splitu, SS Dubrovnik, pod matičnim brojem 060309180, OIB 49595039745, kao pružatelja usluga koje su predmet poslovanja TOTOHOST d.o.o. i koje su objavljene na internetskoj stranici https://totohost.hr i Korisnika usluge onako kako je definiran odredbama ovih Uvjeta korištenja naših usluga.

Na sve međusobne odnose između društva TOTOHOST d.o.o.  kao Pružatelja usluge, i Korisnika (vlasnik usluge, fizička ili pravna osoba koja koristi usluge Pružatelja, što uključuje i fizičke osobe koje sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, imaju status potrošača), koji nisu posebno regulirani odredbama ovih Uvjeta korištenja, primjenjivati će se odredbe Zakona o obveznim odnosima, Opća uredba o zaštiti podataka (EU679/2016) i ostali mjerodavni propisi Republike Hrvatske.

TOTOHOST pruža usluge na temelju Ugovora sklopljenog između TOTOHOST d.o.o. i Korisnika, a čiji sastavni dio su ovi Uvjeti korištenja. Naručivanjem usluge kod TOTOHOST d.o.o. Korisnik kod narudžbe usluge i plaćanja nedvojbeno potvrđuje da je pročitao sadržaj ovih Uvjeta korištenja i da ih prihvaća u cijelosti kao obvezujuće.

Ugovor se sklapa između TOTOHOST d.o.o. (Pružatelja usluge) i Vlasnika usluge, odnosno one osobe u čijem je vlasništvu e-mail adresa sa koje je naručena usluga i koju je korisnik prilikom narudžbe upisao. Na zahtjev Pružatelja Korisnik je dužan predočiti Pružatelju usluge važeće identifikacijske isprave, odnosno druge isprave koje Pružatelj usluge može smatrati potrebnim radi zasnivanja ugovornog odnosa, a sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka.

TOTOHOST do.o. zadržava pravo izmijeniti ili dopuniti ove Uvjete korištenja u bilo koje vrijeme, i isti su dostupni javnosti javnom objavom na ovoj web stranici.

TOTOHOST d.o.o. pruža usluge Web hostinga i registracije domena. Obavezujemo se Korisniku pružiti izabranu uslugu. Detalji i karakteristike hosting paketa dostupni su na www.totohost.hr i čine sastavni dio Ugovora.

Cjenik svih usluga koje pružamo javno je dostupan na www.totohost.hr adresi i sastavni je dio ugovora. Za pružanje naših usluga klijentima šaljemo račun avansno (ponudu).

U slučaju sklapanja ovog ugovora na daljinu primjenjuje se Zakon o zaštiti potrošača (NN 79/2007), glava VII. – Ugovor sklopljen na daljinu od članka 36. do članka 55.

TOTOHOST d.o.o. zadržava pravo suspenzije ili otkazivanja svojih usluga korisnicima koji krše ove Uvjete korištenja po bilo kojoj osnovi.

– Svaki pokušaj da se napravi šteta na serveru ili šteta drugom korisniku je strogo zabranjena.
– Svako prekomjerno iskorištavanje resursa na serveru dovodi do trenutnog ukidanja korisničkog računa.

Korisnik je suglasan da će Usluge biti korištene isključivo za zakonite svrhe. Zakoni Republike Hrvatske se primjenjuju na ovaj Ugovor te korištenje TOTOHOST d.o.o. usluga.

Usluge se ne mogu koristiti davanje pristupa prema:

– Sadržaju ili web stranici koja sadrži materijal koji je namijenjen za promicanje ilegalne aktivnosti, nezakonit, prijeteći, opsceni, uvredljiv, uznemirujući, klevetnički sadržaj i koji promiče mržnju ili koji krši bilo koji dio ovog Ugovora. Definicija takvog sadršaja je ostavljena na slobodnu procjenu TOTOHOST-a.

Hostanje game servera također nije dozvoljeno zbog potencijalnih problema sa DDoS napadima te licenciranjem istih.

Sadržaj web stranica (ili korištenje neke usluge u navedene svrhe) ne smije:

– sadržavati elemente rasne netrepeljivosti, mržnje ili nasilja.
– sadržavati elemente diskriminacije po spolnoj, vjerskoj ili seksualnoj osnovi.
– posjedovati “hacking/cracking” programe, skripte i/ili slične sadržaje
– sadržavati maliciozni kod kojim je sadržaj stranice inficiran zbog nestručnog ili neredovitog održavanja CMS-a (npr. Joomla, Word press itd.).
– posjedovati materijale ili upute o kockanju ili pozivanju na ilegalne aktivnosti.
– posjedovati viruse.
– sadržavati sadržaj vezan uz prodaju piratskog software-a ili materijala.
– sadržavati sadržaj vezan uz promociji ili poticanje na korištenje opojnih droga ili drugih sredstava čija je uporaba zabranjena zakonom.
– sadržavati bilo kakav pornografski sadržaj – sadržavati fotografski ili video materijal kojem niste ovlašteni distributer ili vlasnik i kojim se krši bilo koji oblik vlasništva drugih osoba.
– sadržavati linkove na gore spomenuti materijal ili na upute kako se se isti koriste.

Zabranjeno je:

– slanje reklamnog neželjenog e-maila (SPAM). Također, nije dozvoljeno slanje takvih poruka na Usenet (NEWS) grupe.
– slanje tzv. lanac pisama (chain letter)
– koristiti naše usluge za DOS napade

Korisnik snosi potpunu odgovornost za zakonitost, sadržaj, kakvoću i istinitost informacija, aplikacija, podataka, slika, audio i video zapisa kao i svih drugih materijala koje ponudi i učini dostupnima putem weba, elektroničke pošte ili ostalih internet usluga.

TOTOHOST d.o.o. se potpuno ograđuje od Sadržaja objavljenog od strane Korisnika. Korisnik se slaže da neće objavljivati ili prenositi sadržaj koji je zaštićen pravima intelektualnog vlasništva (industrijsko vlasništvo, autorsko pravo i srodna prava), bez pristanka vlasnika odnosno nositelja prava.

Domene:

Za registraciju i korištenje domena plaća se naknada prema našem cjeniku. Sve obavijesti vezane uz registraciju, transfer, produženje, brisanje, suspenziju ili plaćanje domene slati ćemo 30 dana prije isteka na email adresu koju je klijent upisao prilikom procesa narudžbe domene. Domena se neće registrirati dok korisnik koji plaća naknadu ne uplati naknadu za njenu registraciju.

HR domene se registriraju i koriste u skladu sa Pravilnikom Carneta (http://www.dns.hr/o-domenama). TOTOHOST d.o.o. je ovlašteni Registrar HR domena.

ZA SADRŽAJ NA SVOJOJ DOMENI I WEB PROSTORU ISKLJUČIVO VI ODGOVARATE!

U slučaju kršenja ovih Uvjeta korištenja, zamoliti ćemo Vas da uklonite sporni materijal u roku od 12 sati.

U iznimnim slučajevima ako se radi o SPAMU ili ozbiljnijoj zlouporabi (npr. napad na drugi server ili bankovne prevare itd.) paket/uslugu/domenu ćemo odmah suspendirati kako bi spriječili nastajanje nove štete.

Ako i dalje sporni materijal ostane na serveru, otkazati ćemo naše usluge!

Zakupom web prostora tj. usluga Totohosta podrazumijeva se da ćete se pridržavati gore navedenih pravilia i uvjeta korištenja, odnosno da prihvaćate ovaj Ugovor o pružanju web hosting usluga.

TOTOHOST d.o.o.
Cvjetno naselje 44
20260 Korčula
HRVATSKA

Koristimo kolačiće (Browser cookies). Nastavkom pregleda ove stranice slažete se sa korištenjem kolačića.

Politika privatnosti